childrens' performances in SSC Board exams 2011


EKALAVYA ASHRAMAM (TRIBAL BOYS) MANCHERYAL
19     Pawar Eshwar Singh                                   1135127309                         A2
20     Manepally jampaiah                                   1135127311                         A2
21     Payili naresh                                              1135128028                         C2
22     Bukya Chanti                                          1135128467                         E              failed
23     Pudmetha Tulasiram                                   1135126472                         C1
24     Rathod Sudhakar                                      1135128517                         C1
25     Rathod Subhash                                        1135128252                         D1
26     Athram jangu                                           1135127115                         E              Failed
27     Meshram ramu                                        1135126717                         E              Failed
28     R Madhav Kumar                                      1135128034                         C2          

Comments

Popular posts from this blog