Posts

Showing posts from May, 2011

childrens' performances in SSC Board exams 2011

EKALAVYA ASHRAMAM (TRIBAL BOYS) MANCHERYAL 19Pawar Eshwar Singh                                   1135127309                         A2 20Manepally jampaiah                                   1135127311                         A2 21Payili naresh                                              1135128028                         C2 22Bukya Chanti                                          1135128467                         E              failed 23Pudmetha Tulasiram                                   1135126472                         C1 24Rathod Sudhakar                                      1135128517                         C1 25Rathod Subhash                                        1135128252                         D1 26Athram jangu                                           1135127115                         E              Failed 27Meshram ramu                                        1135126717                         E              Failed 28R Madhav Kumar                                      113512803…