Posts

Showing posts from May, 2016

EKALAVYA ASHRAMAM students Performance in SSC Board exams 2016

EKALAVYA ASHRAMAM – MANCHERIAL, ADILABAD 1 Chidem Swamy 1635130091
7.0 2 Kukkala Prabhakar 1635130105
7.7 3 Kova Dhanunjay 1635130075
8.3 4 Manepalli Mahesh 1635129481
6.5 5 Mesram Chinnu 1635129651
6.3 6 Vadai Sammaiah 1635129567
8.0 7 Kumuram Nikhil 1635129217
8.2 8 Dhandegowkar Sunil 1635130336
7.3 9 Pendoor Jalapathi Rao 1635128089
7.3 10 Kurma Mohan 1635129981
7.0 11 Madavi Raj Kumar 1635128797
7.5