Thursday, May 12, 2016

EKALAVYA ASHRAMAM students Performance in SSC Board exams 2016

EKALAVYA ASHRAMAM – MANCHERIAL, ADILABAD
1
Chidem Swamy
1635130091

7.0
2
Kukkala Prabhakar
1635130105

7.7
3
Kova Dhanunjay
1635130075

8.3
4
Manepalli Mahesh
1635129481

6.5
5
Mesram Chinnu
1635129651

6.3
6
Vadai Sammaiah
1635129567

8.0
7
Kumuram Nikhil
1635129217

8.2
8
Dhandegowkar Sunil
1635130336

7.3
9
Pendoor Jalapathi Rao
1635128089

7.3
10
Kurma Mohan
1635129981

7.0
11
Madavi Raj Kumar
1635128797

7.5